Thông tin văn bản
Văn bản số 3545/VP-NC ngày 03/08/2017

Về việc : Sao gửi Quyết định 1067/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu đảm bảo TTATGT, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020

Số ký hiệu: 3545/VP-NC Ngày ban hành: 03/08/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Sao gửi Quyết định 1067/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu đảm bảo TTATGT, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3545VPNC2017.rar