Thông tin văn bản
Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 15/10/2012

Về việc Ban hành Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Số ký hiệu: 44/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/10/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Ban hành Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Tây Ninh đến năm 2020.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2012 Người ký:
Đính kèm: 442012QDUBND.doc