Thông tin văn bản
Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 31/07/2020 Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu: 17/NQ-HĐND Ngày ban hành: 31/07/2020
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021
Lĩnh vực: Nội chính Pháp chế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 17NQ-HDND.PDF