Thông tin văn bản
Công văn số 43/UBND-NC ngày 11/01/2019 hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Số ký hiệu: 43/UBND-NC Ngày ban hành: 11/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 43.ub.PDF