Thông tin văn bản
Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 19/07/2019 Báo cáo rà soát đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Số ký hiệu: 258/BC-UBND Ngày ban hành: 19/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo rà soát đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 258.bc.signed.pdf