Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1223/KH-UBND ngày 14/06/2019 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1223/KH-UBND Ngày ban hành: 14/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1223.ub.signed.pdf