Thông tin văn bản
Báo cáo số 189/BC-UBND ngày 07/06/2019 Tình hình phát triển ngành nghề nông thôn, bảo tồn và phát triển làng nghề
Số ký hiệu: 189/BC-UBND Ngày ban hành: 07/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tình hình phát triển ngành nghề nông thôn, bảo tồn và phát triển làng nghề
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 189.bc.signed.pdf