Thông tin văn bản
Văn bản số 3261/VP-KTTC ngày 03/08/2016

Về việc : Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đ/v cán nhân là người VN

Số ký hiệu: 3261/VP-KTTC Ngày ban hành: 03/08/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đ/v cán nhân là người VN

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3261VPKTTC2016.rar