Thông tin văn bản
Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 28/10/2019 BC Tình hình thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 và xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020
Số ký hiệu: 392/BC-UBND Ngày ban hành: 28/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BC Tình hình thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 và xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 392.bc.signed.pdf