Thông tin văn bản
Văn bản số 4672/VP-KGVX ngày 28/08/2018 Sao gửi Quyết định số 933/QĐ-UBQGVTE
Số ký hiệu: 4672/VP-KGVX Ngày ban hành: 28/08/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 933/QĐ-UBQGVTE
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4672.rar