Thông tin văn bản
Văn bản số 49/VP-KT ngày 03/01/2023 sao gửi Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 49/VP-KT Ngày ban hành: 03/01/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230112150611.zip