Thông tin văn bản
Công văn số 868/UBND-TTHCC ngày 03/05/2019 Đăng ký nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng về cải cách hành chính năm 2019
Số ký hiệu: 868/UBND-TTHCC Ngày ban hành: 03/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Đăng ký nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng về cải cách hành chính năm 2019
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 868.ub.PDF