Thông tin văn bản
Văn bản số 249/VP-KT ngày 09/01/2024 sao gửi Quyết định số 1742/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 249/VP-KT Ngày ban hành: 09/01/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1742/QĐ-TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240112142131.zip