Thông tin văn bản
Văn bản số 4173/VP-KGVX ngày 09/06/2022 sao gửi Quyết định số 1442/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2022-2025 của ngành giáo dục
Số ký hiệu: 4173/VP-KGVX Ngày ban hành: 09/06/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1442/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2022-2025 của ngành giáo dục
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220613153152.zip