Thông tin văn bản
Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 18/03/2011

Ban hành Quy chế quản lý  vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 08/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/03/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế quản lý  vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: QD08_2011_UBNDT.doc