Thông tin văn bản
Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 19/09/2019 Thành lập ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến tháng Tua hai (26/01/1960 - 26/01/2020)
Số ký hiệu: 2024/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Thành lập ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến tháng Tua hai (26/01/1960 - 26/01/2020)
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2024.qd.signed.pdf