Thông tin văn bản
Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 16/09/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu: 1998/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 1998.qd.signed.pdf