Thông tin văn bản
Báo cáo số 32/BC-UBND ngày 05/02/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định 2195/QĐ-TTg về tài chính vi mô
Số ký hiệu: 32/BC-UBND Ngày ban hành: 05/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định 2195/QĐ-TTg về tài chính vi mô
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 32 bc.signed.pdf