Thông tin văn bản
Văn bản số 5450/VP-TTHCC ngày 03/08/2020 sao gửi văn bản: Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 31/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 5450/VP-TTHCC Ngày ban hành: 03/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản: Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 31/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200810083529.zip