Thông tin văn bản
Báo cáo số 70/2017/NÐ-CP ngày 06/06/2017

 Triển khai thực hiện Nghị định số 70/2017/NĐ-CP

Số ký hiệu: 70/2017/NÐ-CP Ngày ban hành: 06/06/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu:

 Triển khai thực hiện Nghị định số 70/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 702017NDCP2017.pdf