Thông tin văn bản
Văn bản số 3875/VP-KTN ngày 24/08/2017

Về việc :triển khai thực hiện các văn bản quy định mới

Số ký hiệu: 3875/VP-KTN Ngày ban hành: 24/08/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :triển khai thực hiện các văn bản quy định mới

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3875VPKTN2017.rar