Thông tin văn bản
Báo cáo số 137/BC-UBND ngày 24/04/2019 Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018
Số ký hiệu: 137/BC-UBND Ngày ban hành: 24/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 137.bc.PDF