Thông tin văn bản
Văn bản số 4675/VP-KGVX ngày 28/08/2018 Về việc : sao gửi văn bản báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quyết định 2589/QĐ-TTg
Số ký hiệu: 4675/VP-KGVX Ngày ban hành: 28/08/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : sao gửi văn bản báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện quyết định 2589/QĐ-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4675.rar