Thông tin văn bản
Văn bản số 5502/VP-KT ngày 28/07/2023 Sao gửi NĐ số 38/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung NĐ 27
Số ký hiệu: 5502/VP-KT Ngày ban hành: 28/07/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi NĐ số 38/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung NĐ 27
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230707091511.zip