Thông tin văn bản
Văn bản số 2985/VP-KTTC ngày 20/07/2016

Về việc :Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Số ký hiệu: 2985/VP-KTTC Ngày ban hành: 20/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Lấy ý kiến dự thảo văn bản
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2985VPKTTC2016.rar