Thông tin văn bản
Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026- KHT6
Số ký hiệu: 67/NQ-HĐND Ngày ban hành: 08/12/2022
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026- KHT6
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2022 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 67-NQ-HDND-BAU BO SUNG UV.UBND TINH 2021-2026- KHT6.PDF