Thông tin văn bản
Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 20/09/2017

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 29/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/09/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 292017QDUBND2017.pdf