Thông tin văn bản
Văn bản số 383/VP-KTTC ngày 21/01/2019 Sao gửi Thông tư 55/2018/TT-BCT
Số ký hiệu: 383/VP-KTTC Ngày ban hành: 21/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư 55/2018/TT-BCT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 383.rar