Thông tin văn bản
Văn bản số 5101/VP-KTTC ngày 18/09/2018 (CKS) Về việc :sao gửi Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Số ký hiệu: 5101/VP-KTTC Ngày ban hành: 18/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) Về việc :sao gửi Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5101.rar