Thông tin văn bản
Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 Quyết định kiện toàn Ban quản lý Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”
Số ký hiệu: 2190/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định kiện toàn Ban quản lý Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2190.qd.signed.pdf