Thông tin văn bản
Báo cáo số 309/BC-UBND ngày 23/10/2018 Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý 3 năm 2018
Số ký hiệu: 309/BC-UBND Ngày ban hành: 23/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý 3 năm 2018
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 309.bc.PDF