Thông tin văn bản
Báo cáo số 226/BC-UBND ngày 28/06/2019 Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2019
Số ký hiệu: 226/BC-UBND Ngày ban hành: 28/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2019
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 226.bc.signed.pdf