Thông tin văn bản
Văn bản số 5921/VP-KTN ngày 29/10/2018 (CKS) triển khai thực hiện Quyết định số 2227/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Số ký hiệu: 5921/VP-KTN Ngày ban hành: 29/10/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) triển khai thực hiện Quyết định số 2227/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5921.rar