Thông tin văn bản
Văn bản số 4796/VP-KGVX ngày 04/09/2018 Về việc : sao gửi văn bản: Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
Số ký hiệu: 4796/VP-KGVX Ngày ban hành: 04/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : sao gửi văn bản: Nghị định số 110/2018/NĐ-CP quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4796.rar