Thông tin văn bản
Quyết định số 3718/QĐ-UBND ngày 09/01/2022 Ban hành Quy trình tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh.
Số ký hiệu: 3718/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/01/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy trình tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Tây Ninh.
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 3718 qd.signed.pdf