Thông tin văn bản
Văn bản số 3746/VP-NC ngày 30/08/2016

Về việc : Sao gửi Nghị định số 96/2016/NĐ-CP

Số ký hiệu: 3746/VP-NC Ngày ban hành: 30/08/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : Sao gửi Nghị định số 96/2016/NĐ-CP

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3746VPNC2016.rar