Thông tin văn bản
Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 09/07/2010

Về Chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách; ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố thuộc tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 17/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 09/07/2010
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách; ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố thuộc tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: 17-2010-NQ-HDND-tinh.doc