Thông tin văn bản
Quyết định số 1416/QĐ-UBND ngày 03/07/2019 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Số ký hiệu: 1416/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1416.qd.signed.pdf