Thông tin văn bản
Kế hoạch số 905/KH-UBND ngày 07/05/2019 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2019
Số ký hiệu: 905/KH-UBND Ngày ban hành: 07/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2019
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 905.ub.PDF