Thông tin văn bản
Văn bản số 7529/VP-KGVX ngày 22/08/2023 Sao gửi Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 18/8/2023 của Chính phủ
Số ký hiệu: 7529/VP-KGVX Ngày ban hành: 22/08/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị quyết số 129/NQ-CP ngày 18/8/2023 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230823145216.zip