Thông tin văn bản
Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 05/09/2022 Bãi bỏ Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
Số ký hiệu: 27/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 05/09/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Bãi bỏ Quyết định số 68/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2022 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 27 qppl.signed.pdf