Thông tin văn bản
Văn bản số 4097/VP-NCPC ngày 12/07/2019 sao gửi Nghị đinh số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Số ký hiệu: 4097/VP-NCPC Ngày ban hành: 12/07/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị đinh số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4097VP-NCPC.rar