Thông tin văn bản
Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh
Số ký hiệu: 2548/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2548.qd.PDF