Thông tin văn bản
Quyết định số 56/2020/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 56/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/12/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2020 Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 56 qppl.signed.pdf