Thông tin văn bản
Văn bản số 5874/VP-KT ngày 15/08/2022 Sao gửi Quyết định 966/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045.
Số ký hiệu: 5874/VP-KT Ngày ban hành: 15/08/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định 966/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220816150504.zip