Thông tin văn bản
Báo cáo số 413/BC-UBND ngày 18/11/2019 Báo cáo công tác UBND tỉnh năm 2019
Số ký hiệu: 413/BC-UBND Ngày ban hành: 18/11/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo công tác UBND tỉnh năm 2019
Lĩnh vực: Thư ký Tổng hợp Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 413.bc.signed.pdf