Thông tin văn bản
Văn bản số 4751/VP-KT ngày 02/07/2022 sao gửi Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Số ký hiệu: 4751/VP-KT Ngày ban hành: 02/07/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220719144748.zip