Thông tin văn bản
Văn bản số 128/VP-KTTC ngày 08/01/2020 sao gửi Thông tư số 27/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu: 128/VP-KTTC Ngày ban hành: 08/01/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 27/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200109093951.zip