Thông tin văn bản
Quyết định số 39/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011

Về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 1 của Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND, ngày 17/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Số ký hiệu: 39/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 28/10/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 12 Điều 1 của Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND, ngày 17/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 13 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: QD_39.doc