Thông tin văn bản
Báo cáo số 209/BC-UBND ngày 26/06/2019 Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019
Số ký hiệu: 209/BC-UBND Ngày ban hành: 26/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 209.bc.signed.pdf